17
ΝΟΕ

Ατλάντικ: Πώληση του κατστήματος Κερατσινίου στην Μάρκετ ΙΝ ΑΕΒΕ


Η Εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε. προχώρησε στην πώληση του καταστήματος στο Κερατσίνι στην εταιρεία Σούπερ Μάρκετ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ.

Βάσει της συμφωνίας, τα έσοδα από την πώληση του εν λόγω καταστήματος προορίζονται για την πλήρη εξόφληση του υπολοίπου οφειλής του προμηθευτή της ΑΤΛΑΝΤΙΚ, ΤΑΓΑΡΟΥΛΙΑΣ Σ & Ε ΕΠΕ.

Μετά την πώληση του καταστήματος στο Κερατσίνι, το δίκτυο της ΑΤΛΑΝΤΙΚ αριθμεί πλέον 130 καταστήματα, ενώ η αναδιάρθρωση του δικτύου θα συνεχιστεί ως έχει αναγγελθεί.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία θα ενημερώσει αμελλητί το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη.

Produced by