18
ΝΟΕ

Αλουμύλ: Συμμετοχή των μετόχων της ΙΝΤΕΡΝΟ στην ΕΓΣ


Τη συμμετοχή στην ΕΓΣ των μετόχων της εταιρείας ΙΝΤΕΡΝΟ, αποφάσισε το διοιηκητικό συμβούλιο της Αλουμύλ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, την 16/11/2010 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΟΥΜΥΛ, με αποκλειστικό γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρίας αποφάσισε την συμμετοχή στην ΕΓΣ των Μετόχων της Εταιρίας "ΙΝΤΕΡΝΟ ΑΒΕΕ", στην οποία η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. συμμετέχει με ποσοστό 6,34%, την 06/12/2010 για την αύξηση της συμμετοχής της στην εταιρία με σκοπό να γίνει αποκλειστικός μέτοχος και στην συνέχεια να προχωρήσει στην απορρόφησή της.

Από την απόκτηση του επιπλέον ποσοστού 93,66% αναμένεται να προκύψει θετική υπεραξία η οποία όμως δεν θα επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας και του Ομίλου.

Η ΑΛΟΥΜΥΛ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά βιομηχανικά συγκροτήματα - βάσει παραγωγικής δυναμικότητας - στην Ευρώπη για ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου για όλες τις κλασικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές καθώς και βιομηχανικών προφίλ ειδικών προδιαγραφών για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυπηγική, τις μεταφορές, κλπ.

Με τα ανεπτυγμένα δίκτυα πωλήσεων σε 45 χώρες, σε 4 ηπείρους, έχει εδραιωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου και συμπληρωματικών προϊόντων (σύνθετα φύλλα αλουμινίου J-Bond, πολυκαρβονικά, αυτοματισμοί, συστήματα σκίασης, κ.α.). Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις απλώνονται στο Κιλκίς, Σέρρες, Κομοτηνή, Ξάνθη, Ρουμανία, Βουλγαρία , Σερβία, Βοσνία και Αλβανία.

Διαθέτει 28 θυγατρικές εταιρίες, εκ των οποίων οι 22 βρίσκονται στο εξωτερικό (Ευρώπη, Βαλκάνια, Μ. Ανατολή). Η μητρική εταιρία ιδρύθηκε το 1988 και είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από το 1998. Οι πωλήσεις του Ομίλου ξεπέρασαν τα € 209 εκ. για το 2009 και τα λειτουργικά κέρδη προσέγγισαν τα € 16.9 εκ. αντίστοιχα. Περιλήφθηκε οκτώ φορές στις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και βραβεύθηκε εξίσου για τη συνεισφορά της στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Έχει αναδειχθεί σε συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλουμινίου σαν αναγνώριση της σημαντικής της προσφοράς στον κλάδο σχεδιασμού, παραγωγής και διάθεσης αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, καθώς επίσης και διατομών βιομηχανικής χρήσης.
Produced by