24
ΝΟΕ

Αγροτική: Ζημιογόνο το εννιάμηνο


Σε ζημίες ύψους €117,2 εκ .διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Αγροτικής Τράπεζας το εννεάμηνο του 2010, έναντι κερδών €82,4 εκ. το εννεάμηνο του 2009.


Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα οργανικά προ προβλέψεων κέρδη ανήλθαν σε €286,1 εκ. έναντι €208,2 εκ. το εννεάμηνο του 2009, σημειώνοντας αύξηση 37,4% σε ετήσια βάση.

Επισημαίνεται ότι το ύψος των οργανικών προ προβλέψεων κερδών του τρίτου τρίμηνου 2010(€105,8 εκ.) αποτελεί το υψηλότερο τριμηνιαίο αποτέλεσμα του Ομίλου την τελευταία πενταετία.

Ο δείκτης κάλυψης των επισφαλών δανείων από προβλέψεις ανήλθε σε 65,9% από 61,6%το Σεπτέμβριο του 2009, ποσοστό που αποτελεί ένα από τα υψηλότερα της αγοράς.

Οι καταθέσεις του Ομίλου της ATEbank, κατά το εννεάμηνο του 2010, μειώθηκαν κατά 9,4% σε ετήσια βάση, ποσοστό χαμηλότερο του αντίστοιχουτης αγοράς.

Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας εκτιμάται σε 8,29%, επίπεδο το οποίο είναι άνω του ελαχίστου ορίου της Βασιλείας ΙΙ, ενώ ο δείκτηςTier I ανέρχεται σε7,12%.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

Produced by