24
ΝΟΕ

ΧΑΛΚΟΡ: Στα 9,2 εκ. ευρώ περιορίστηκαν οι ζημίες στο 9μηνο


Στα 9,2 εκατ. ευρώ ή -0,0913 ευρώ ανά μετοχή διαμορφωθήκαν οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της ΧΑΛΚΟΡ, έναντι ζημιών 18,8 εκατ. ευρώ ή -0,1853 ανά μετοχή το εννιάμηνο του 2009.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος εταιριών ΧΑΛΚΟΡ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά του αποτελέσματα για το εννιάμηνο 2010 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε κατά το εννιάμηνο του 2010 σε Ευρώ 771,4 εκατ. έναντι Ευρώ 482,8 εκατ. το εννιάμηνο του 2009 σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 60%. Η άνοδος αυτή οφείλεται στις συγκριτικά υψηλότερες μέσες τιμές των μετάλλων αλλά και στην αύξηση του συνολικού όγκου πωλήσεων κατά 20,8%. Οι τιμές των μετάλλων αυξήθηκαν σε σημαντικό βαθμό το εννιάμηνο του 2010 συγκριτικά με τις αντίστοιχες τις περυσινής περιόδου, ωθούμενες τόσο από τη ζήτηση των αναδυόμενων αγορών όσο και από επενδυτικές κινήσεις λόγω της ρευστότητας στις διεθνείς χρηματαγορές Σε επίπεδο όγκων το πρώτο εξάμηνο του 2010, οι πωλήσεις καλωδίων αποτέλεσαν το 40% των συνολικών πωλήσεων, οι πωλήσεις σωλήνων το 26%, τα προϊόντα έλασης το 19%, οι λάμες χαλκού το 8% και οι ράβδοι ορείχαλκου το 7%.

Τα ενοποιημένα μεικτά κέρδη σημείωσαν αύξηση κατά 63% και ανήλθαν σε Ευρώ 31,2 εκατ. έναντι Ευρώ 19,1 εκατ. το εννιάμηνο του 2009. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το εννιάμηνο του 2010 σε Ευρώ 23,9 εκατ. έναντι Ευρώ 12,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας αύξηση κατά 95%, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 2,6 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 6,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα ανήλθαν το εννιάμηνο του 2010 σε ζημιές Ευρώ 11,7 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 19,7 εκατ. το εννιάμηνο του 2009 σημειώνοντας μείωση κατά 40%. Τέλος, οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε Ευρώ 9,2 εκατ. ή Ευρώ -0,0913 ανά μετοχή έναντι ζημιών Ευρώ 18,8 εκατ. ή -0,1853 ανά μετοχή το εννιάμηνο του 2009.

Οι αυξημένες πωλήσεις στο εξωτερικό και κυρίως στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη όπου παρουσιάστηκαν σημάδια ανάκαμψης, αντιστάθμισαν την αρνητική επίπτωση στα μεικτά αποτελέσματα που είχε η απώλεια εσόδων από τη σημαντική επιδείνωση της εσωτερικής αγοράς. Η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα εξακολουθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να κινείται πτωτικά και η επιδείνωση της οικονομικής κρίσης αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω υποχώρηση. Το εννιάμηνο του 2010 και σε συνέχεια των κινήσεων του 2009, εξακολούθησαν οι ενέργειες εξοικονόμησης κόστους καθώς και τα προγράμματα αναδιάρθρωσης της παραγωγής μέσω βελτιστοποίησης και αναδιοργάνωσης των παραγωγικών διαδικασιών.
Τα μέτρα περιορισμού των δαπανών τόσο στην παραγωγή όσο και στα έξοδα διοίκησης και διάθεσης αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, τα αποτελέσματα των οποίων θα φανούν το 2011.

Στο πλαίσιο των συνθηκών οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατούν, ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ εξακολουθεί να εστιάζει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών έτσι ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικός σε βάθος χρόνου. Στόχος είναι η εξαγωγική δραστηριότητα του Ομίλου να διατηρήσει τη δυναμική της μέσα από τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων.


Produced by