24
ΝΟΕ

ΕΛΠΕ: Πτώση κερδών στο 9μηνο/ Στα €72εκ. τα κέρδη γ΄τριμήνουΑύξηση 16% σε σχέση με πέρυσι παρουσίασαν τα κέρδη της Ελληνικά Πετρέλαια στο γ΄τρίμηνο του 2010, διαμορφούμενα στα €72εκ. έναντι €62εκ. το 2009.

Παράλληλα, τα κέρδη εννιαμήνου υποχώρησαν στα 130 εκ. ευρώ, απο τα 210 εκατ. ευρώ που ήταν στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2009.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, μέσα σε δύσκολες συνθήκες της εγχώριας αγοράς και ένα δυσμενές διεθνές περιβάλλον διύλισης ιδιαίτερα κατά το Γ’ τρίμηνο του έτους, ο Όμιλος παρουσιάζει βελτιωμένα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2010, αυξημένα κατά 8% σε σύγκριση με πέρυσι (€388εκ. έναντι €360εκ. το 2009).

Αντίστοιχα, τα δημοσιευμένα κέρδη EBITDA παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Η συνολική απόδοση της εταιρείας κρίνεται ως ικανοποιητική, δεδομένης της υπάρχουσας αρνητικής οικονομικής συγκυρίας. Σε αυτό συνετέλεσε το πρόγραμμα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου, που απέφερε μέχρι σήμερα ετήσια οφέλη ύψους €120εκ., μέσα από έργα μετασχηματισμού που βρίσκονται σε εξέλιξη τα τελευταία 2,5 χρόνια. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα του εννεαμήνου παρουσιάζουν μείωση στις συνολικές λειτουργικές δαπάνες κατά περίπου 5% σε σχέση με το 2009, γεγονός που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου.

Σημειώνεται ότι τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη του Γ’ τριμήνου του 2010 παρουσίασαν αύξηση 16% σε σχέση με πέρυσι (€72εκ. έναντι €62εκ. το 2009). Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη του εννεαμήνου του 2010 επιβαρύνθηκαν κατά €33εκ. συνολικά από την έκτακτη εισφορά φόρων επί των καθαρών κερδών του 2009, από συναλλαγματικές διαφορές και αυξημένες χρηματοοικονομικές δαπάνες, ενώ μικρή ήταν η επίπτωση λόγω αποθεμάτων σε σχέση με πέρυσι (9Μ2010: €4εκ. ζημιά, 9Μ2009: €82εκ. κέρδη).

Στον τομέα των επενδύσεων, συνεχίζεται η υλοποίηση της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των διυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης μέσα στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού.

Ειδικότερα για το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης, οι εργασίες μηχανολογικής ανέγερσης θα ολοκληρωθούν πριν το τέλος του 2010 και στη συνέχεια θα ακολουθήσει, εντός του Α’ διμήνου του 2011, κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης συντήρησης, η ένταξη των νέων μονάδων στη λειτουργία του διυλιστηρίου. Ο εκσυγχρονισμός του διυλιστηρίου Ελευσίνας, που είναι στη φάση της μηχανολογικής ανέγερσης, προχωρά σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Β’ εξάμηνο του 2011.

Σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση της εταιρείας, παρά τις πρόσφατες εξελίξεις της ελληνικής αγοράς, ο Όμιλος διατηρεί το πλεονέκτημα της ισχυρής χρηματοοικονομικής του θέσης και μέσα από μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, έχει εξασφαλίσει τις απαιτούμενες πηγές χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδυτικών του σχεδίων.

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων των επιχειρηματικών κλάδων:

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ

- Μείωση του όγκου πωλήσεων στην Ελλάδα κατά 10% το εννεάμηνο, εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης πετρελαίου θέρμανσης λόγω καιρικών συνθηκών κατά το Α’ τρίμηνο καθώς και των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και της αυξημένης φορολογίας στα καύσιμα στο Β’ και Γ’ τρίμηνο.

- Παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης και την ισχυροποίηση του Ευρώ έναντι του Δολαρίου στο Γ’ τρίμηνο, τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA στο εννεάμηνο του 2010 ανήλθαν σε €278εκ., ενισχυμένα κατά 13% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ

- Οι εταιρείες της εγχώριας λιανικής εμπορίας του Ομίλου, ΕΚΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, επηρεάστηκαν αρνητικά στο Β’ και στο Γ’ τρίμηνο από το δυσμενές οικονομικό κλίμα και την αύξηση του ΕΦΚ, που οδήγησε σε μειωμένη ζήτηση και συμπιεσμένα περιθώρια. Ως αποτέλεσμα, τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA εννεαμήνου υποχώρησαν κατά 27% στα €50εκ.

- Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ και η δημιουργία κοινών υποστηρικτικών υπηρεσιών, απέφεραν ικανοποιητικά οφέλη από συνέργειες, που σε συνδυασμό με τον έλεγχο και περιορισμό του λειτουργικού κόστους, αντιστάθμισαν εν μέρει τη μείωση των όγκων και των περιθωρίων.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

- Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA εννεαμήνου της διεθνούς εμπορίας σημείωσαν αύξηση 24% και ανήλθαν σε €37εκ., κυρίως λόγω της βελτιωμένης απόδοσης των ΕΚΟ Βουλγαρίας, ΕΚΟ Σερβίας και Jugopetrol (Μαυροβούνιο). Καθοριστικά στοιχεία για τη βελτιωμένη απόδοση είναι η ενίσχυση του μέσου περιθωρίου κέρδους στις περισσότερες αγορές, η αύξηση των όγκων και των μεριδίων αγοράς, καθώς και η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών.


ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

Σημαντική αύξηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με πέρυσι (κέρδη EBITDA εννεαμήνου ύψους €41εκ., έναντι €23εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2009) κυρίως λόγω των βελτιωμένων διεθνών περιθωρίων πολυπροπυλενίου, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση πετροχημικών στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει σε σχέση με το περυσινό εννεάμηνο.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

- Παρά τη βελτίωση που παρατηρήθηκε στο Γ’ τρίμηνο έναντι του Β’ τρίμηνου 2010, διατηρούνται οι δυσμενείς συνθήκες καθώς και οι θεσμικές στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα στο δύσκολο αυτό περιβάλλον, τα αποτελέσματα του εννεαμήνου της ELPEDISON διαμορφώθηκαν θετικά σε επίπεδο κερδών EBITDA. Σημειώνεται ότι η κοινοπραξία ολοκλήρωσε την κατασκευή του δεύτερου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θίσβη εντός του προγραμματισμένου χρόνου και προϋπολογισμού και αναμένεται η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του εντός του 2010, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

- Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ στα αποτελέσματα του Ομίλου ανήλθε σε €18εκ. στο εννεάμηνο του 2010 (έναντι €24εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα), κυρίως λόγω της επιβάρυνσης από την έκτακτη εισφορά φόρων επί των καθαρών κερδών της ΔΕΠΑ το 2009, ύψους €7εκ.Produced by