24
ΝΟΕ

Αttica: Στα 23,63 εκατ. ευρώ οι ζημίες 9μήνου


Στα 23,63 εκατ. ευρώ οι ζημίες μετά φόρων της Attica Group για το 9μηνο 2010 , οι οποίες περιλαμβάνουν έκτακτη εισφορά φόρου 2,8 εκατ.ευρώ.

Στα αντίστοιχα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2009 που ανήλθαν σε κέρδη 2,17 εκατ.ευρώ περιλαμβάνονται μη επαναλαμβανόμενες ζημίες 4,38 εκατ. ευρώ από χρηματοοικονομικά παράγωγα ασφάλισης κινδύνου για το πετρέλαιο.

Κατά το γ' τρίμηνο 2010, οι Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε95,45 εκατ. ευρώ (Ευρώ 106,34 εκατ.), τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA)17,97 εκατ. ευρώ έναντι 25,61 εκατ. ευρώ και Καθαρά Κέρδη 8,36 εκατ. ευρώ.(Ευρώ 13,52 εκατ.).

Τα έσοδα του Ομίλου προήλθαν κατά 60% από τις γραμμές της Ακτοπλοΐας και κατά 40% από τις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας όπου την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010, ο στόλος των πλοίων μας εκτέλεσε 21% λιγότερα δρομολόγια λόγω της πώλησης του πλοίου Superfast V τον Φεβρουάριο 2010.

Σημαντικοί παράγοντες στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων είναι η διεθνής τιμή του πετρελαίου σε συνδυασμό με την ισοτιμία Δολ. ΗΠΑ/Ευρώ, από όπου ορίζεται η τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων που καταναλώνουν τα πλοία του Ομίλου.

Το εννεάμηνο του 2010, το κόστος καυσίμων αυξήθηκε κατά 38% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2009 επιβαρύνοντας σημαντικά τα έξοδα λειτουργίας των πλοίων. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τόσο η παγκόσμια όσο και η εγχώρια οικονομική κρίση συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά την κίνηση φορτηγών οχημάτων στις γραμμές της Αδριατικής θάλασσας και τη διακίνηση επιβατών σε όλες τις γραμμές που εξυπηρετούν τα πλοία του Ομίλου.

Τα οικονομικά στοιχεία του εννεαμήνου 2010 ως και αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2009 απεικονίζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και παρουσιάζουν την 30η Σεπτεμβρίου 2010, Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ευρώ 495,25 εκατ. (Ευρώ 471,05 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2009) και Πάγια Στοιχεία (πλοία) αξίας Ευρώ 745,00 εκατ. (Ευρώ 738,06 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2009). Στις 30 Σεπτεμβρίου 2010, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 38,19 εκατ.

Στα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2010 περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικές δαπάνες Ευρώ 9,23 εκατ. έναντι Ευρώ 12,30 εκατ. το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους και αποσβέσεις Ευρώ 20,24 εκατ. έναντι Ευρώ 20,91 εκατ. την ίδια περίοδο το 2009.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2010 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με πέντε πλοία Superfast και οκτώ πλοία Blue Star. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ελληνικών λιμεναρχείων, με συνολικά 14% λιγότερα δρομολόγια, η συνολική κίνηση στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας σημείωσε μείωση κατά 7% στα φορτηγά οχήματα, ήταν σταθερή σε επιβάτες ενώ η κίνηση Ι.Χ. οχημάτων παρουσίασε αύξηση 2%.

Στις γραμμές αυτές, τα πλοία της Attica Group, Superfast Ι, Superfast II, Superfast VI, Superfast XI, και μέχρι την πώλησή του τον Φεβρουάριο το Superfast V, μετέφεραν 500.459 επιβάτες (μείωση 14%), 85.161 φορτηγά οχήματα (μείωση 15%) και 102.746 Ι.Χ. οχήματα (μείωση 6%) και διατήρησαν σταθερά την πρώτη θέση με μερίδια αγοράς 29% στους επιβάτες και 30% στα φορτηγά οχήματα, επί του συνόλου της κίνησης με πλοία στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας στην Αδριατική θάλασσα στους πρώτους εννέα μήνες του 2010 παρά τη μείωση των εκτελεσθέντων δρομολογίων κατά 21%

Τα μερίδια αγοράς προέρχονται από στοιχεία των Ελληνικών Λιμενικών Αρχών.


Στις γραμμές εσωτερικού ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές Πειραιά-Κυκλάδες, Ραφήνα-Κυκλάδες, Πειραιά-Δωδεκάνησα, Πειραιά-Ηράκλειο και από τον Απρίλιο φέτος και στη γραμμή Πειραιά-Χανιά. Τα πλοία του Ομίλου Attica, Blue Star 1, Blue Star 2, Blue Star Paros, Blue Star Naxos, Blue Star Ithaki, Superferry II, Διαγόρας, Blue Horizon και Superfast XII μετέφεραν 3.321.645 επιβάτες, (αύξηση 3,8%), 116.005 φορτηγά οχήματα (αύξηση 2,1%) και 459.606 Ι.Χ. οχήματα (αύξηση 11,5%) εκτελώντας συνολικά 11% περισσότερα δρομολόγια από το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2009 λόγω της μεταδρομολόγησης του Blue Horizon τον Απρίλιο από τις γραμμές της Αδριατικής στη σύνδεση Πειραιάς-Χανιά.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2010

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica A.E. Συμμετοχών προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 29η Νοεμβρίου 2010 για να εγκρίνουν την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση έως 29.236.320 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,83 ανά μετοχή με τιμή διάθεσης στην ονομαστική αξία και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 9 νέες μετοχές ανά 50 παλαιές, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους Ευρώ 24.266.145,60 σε μετρητά.

Ο κύριος μέτοχος της Attica Group, Marfin Investment Group, έχοντας υγιείς οικονομικές βάσεις και επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη στην Attica Group, θα συμμετέχει με το ποσοστό που κατέχει (88,8%) στην προτεινόμενη αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Επίσης, στην προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου, θα συμμετέχει με το σύνολο του ποσοστού συμμετοχής της 4,15%, η Sivet Holding Inc., εταιρία συμφερόντων του Διευθ. Συμβούλου της Attica Group, κ. Πέτρου Βέττα.


Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου θα διατεθούν εντός του α' εξαμήνου 2011 κατά το ήμισυ περίπου για την εξόφληση δανείων πλοίων του Ομίλου και το υπόλοιπο ποσόν για την ενίσχυση των κεφαλαίων κινήσεως του Ομίλου.

ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΛΟΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ DAEWOO

Στις 20 Νοεμβρίου 2010, καθελκύστηκε το πρώτο από τα δύο υπερσύγχρονα επιβατηγά-οχηματαγωγά σκάφη που η Attica Group έχει παραγγείλει στα ναυπηγεία DSME της Κορέας. Η παράδοσή του πλοίου αυτού, που θα ονομασθεί Blue Star Delos, αναμένεται σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα να γίνει στα μέσα Μαΐου 2011 και η δρομολόγηση σε γραμμές της Ελληνικής Ακτοπλοΐας θα ξεκινήσει τον Ιούνιο 2011.


Produced by