07
ΔΕΚ

Επίλεκτος: Υπογραφή ομολογιακού απο θυγατρική


Υπεγράφη την 02.12.2010 μεταξύ της θυγατρικής της Επίλεκτος, SELECTED VOLT Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 30.000.000 € ,για την χρηματοδότηση του έργου Φωτοβολταικού Πάρκου ισχύος 9,99 Mwp.

Το Φωτοβολταικό Πάρκο εγκαθίσταται στη θέση Βαμβακού, της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Πολυδάμαντα του νομού Λάρισας .

Οι εργασίες που έχουν αρχίσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2010 Θα ολοκληρωθούν τον Φεβρουάριο του 2011 με τη σύνδεση του φωτοβολταικού σταθμού στο δίκτυο της Δ.Ε.Η .


Produced by