08
ΔΕΚ

Cyclon:Σύμβαση ομολογιακού ύψους € 20 εκ.


Υπεγράφη η σχετική σύμβαση για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, της Cyclon, συνολικού ποσού € 20.000.000 με διαχειρίστρια την τράπεζα Ε.Τ.Ε.


Το ομολογιακό δάνειο είναι τριετούς διάρκειας και σκοπός του είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρείας.


Η απόφαση για τη σύναψη του δανείου εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 11η Ιουνίου 2010.

Produced by