08
ΔΕΚ

ΔΕΗ: Στις 30/12 η έκτακτη γ.σ.


Στις 30 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00' π.μ. θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

Έγκριση της μεταβίβασης του συνόλου της δραστηριότητας της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε. σε 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε.

Έγκριση της μεταβίβασης του συνόλου της δραστηριότητας της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. καθώς και της δραστηριότητας του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών σε μια κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε.


Produced by