09
ΔΕΚ

Ίλυδα: Διευκρινίσεις για reverse split


Σε διόρθωση της ανακοίνωσης, που αφορά το reverse split, προχώρησε η Ίλυδα ΑΕ. Ειδικότερα, η Ίλυδα Πληροφορική ΑΕ γνωστοποίησε ότι στο δελτίο Τύπου της, αναφορικά με το reverse split της εταιρίας, εκ παραδρομής αναφέρεται ότι μειώνεται ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρίας από 18.000.000 σε 9.000.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, "με αναλογία δύο (2) νέες μετοχές σε αντικατάσταση μιας (1) παλαιάς μετοχής", αντί του ορθού, που είναι "με αναλογία μια (1) νέα μετοχή σε αντικατάσταση δύο (2) παλαιών".


Produced by