09
ΔΕΚ

Altec: Ενέργειες για άρση της επιτήρησης


Την υλοποίηση ενός συνολικού προγράμματος ανασυγκρότησης συνεχίζει η Altec, σε συνέχεια της εφαρμογής του νέου επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρίας και μετά την ολοκλήρωση της κεφαλαιακής και λειτουργικής αναδιάρθρωσής της.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα του προγράμματος έχουν γίνει εμφανή με τη σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων της και τη συρρίκνωση των ζημιογόνων αποτελεσμάτων, σε ενοποιημένο και σε εταιρικό επίπεδο, όπως αυτά αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις, για το εννεάμηνο του 2010.

Ενδεικτικό παράδειγμα προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου Altec αποτελεί η πολύ σημαντική μείωση των υποχρεώσεων και δανείων του, η οποία επετεύχθη, μέσω της επαναδιαπραγμάτευσης των οφειλών προς τους προμηθευτές και της αναδιάρθρωσης των τραπεζικών υποχρεώσεων.

Οι ενέργειες, στις οποίες έχει μέχρι προβεί η εταιρία, προς την κατεύθυνση της άρσης της Επιτήρησης και της υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής αναδιάρθρωσης είναι οι εξής:

- Δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας της,

- Απεμπλοκή από ζημιογόνες και μη παραγωγικές επενδύσεις,

- Ρύθμιση υποχρεώσεων προς πιστωτές και προμηθευτές,

- Απόσχιση και εισφορά κλάδων Integration και Software προς τις δύο νέες εταιρίες του ομίλου,

- Ενίσχυση κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Επίσης, σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες, καταβάλλεται προσπάθεια για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του ομίλου. Πέραν τούτου, θέματα περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής διάρθρωσής της ανήκουν στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης των μετόχων.Produced by