10
ΔΕΚ

Druckfarben: Συνεργασία με Sun Chemical Group


Η ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ανακοινώνει ότι υπεγράφη μη δεσμευτική επιστολή προθέσεως (Letter of Intent) με την SUN CHEMICAL GROUP, για την από κοινού αποκλειστική συνεργασία στα μελάνια offset και συναφή προϊόντα του κλάδου των γραφικών τεχνών στην περιοχή των Βαλκανίων και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία , Κύπρο, Σκόπια, Ρουμανία, Σερβία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Κροατία.

Η συνεργασία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με την εισφορά συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ και αντίστοιχα της SUN σε ένα εταιρικό σχήμα που θα εξαρτάται από μία κοινή εταιρία με λειτουργική έδρα την Ελλάδα, στην οποία η ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ θα ασκεί την διοίκηση και θα συμμετέχει με 49% και η SUN με 51%.

Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης των απαραίτητων οριστικών και δεσμευτικών συμβάσεων κατά τρόπο ικανοποιητικό και για τα δύο μέρη και εκπνέει είτε κατά την υπογραφή των συμβάσεων είτε κατά την 30.6.2011.

Produced by