13
ΔΕΚ

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Αίτηση έκδοσης άδειας στη ΡΑΕ


H ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, η κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε, Ηλιακό Βέλος I, κατέθεσε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αίτηση έκδοσης Άδειας Παραγωγής Φωτοβολταϊκού Σταθμού συνολικής ισχύος 200 MW, σε εκτάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.
Produced by