13
ΔΕΚ

Yalco: Αγορά 617 ιδίων μετοχών μέσω της ProtonBank


Η εταιρεία Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.-YALCO γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα και με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 της μετά την  Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το  Δ.Σ. αποφάσισε και προέβη στις  10/12/2010 μέσω του μέλους του Χ.Α. "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σε αγορά 617 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,31 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 196,46 ευρώ.
Produced by