13
ΔΕΚ

Σπύρου: Πώληση 15.157 ιδίων μετοχών μέσω της Άτλας Χρηματιστηριακή


Η ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, προέβη στις 10.12.2010 μέσω της ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε πώληση 15.157 ιδίων μετοχών, με τιμή πώλησης ευρώ 0,50 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 7.578,50.
Produced by