13
ΔΕΚ

Γενική: Συγχώνευση με απορρόφηση της Γενική Χρηματοδοτικές Μισθώσεις


Τη συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγατρικής της εταιρίας Γενική Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. αποφάσισε το ΔΣ της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ, κατά τη συνεδρίασή του της 13ης Δεκεμβρίου 2010, στα πλαίσια της στρατηγικής για τον εξορθολογισμό της δομής του Ομίλου.

Ως Ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2010.

H πραγματοποίηση της συγχώνευσης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί υπό την αίρεση λήψης όλων των απαραίτητων εταιρικών αποφάσεων (κατάρτιση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, αποφάσεις αρμοδίων εταιρικών οργάνων), τήρησης νομίμων διατυπώσεων και λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων.
Produced by