14
ΔΕΚ

3Ε: Ολοκλήρωση πρόσκλησης εξαγοράς ομολογιών λήξεως 2011


Την επιτυχή ολοκλήρωση της εξαγοράς από την Coca-Cola HBC Finance B.V. ομολογιών συνολική αξίας κεφαλαίου 198.853.000 ευρώ ανακοίνωσε η Coca-Cola 3Ε. 

Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί σήμερα, 14 Δεκεμβρίου 2010. Η χρηματοδότηση της παραπάνω εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τα υφιστάμενα χρηματικά διαθέσιμα του ομίλου.

Η εταιρεία αναφέρεται στην από 29 Νοεμβρίου 2010 ανακοίνωσή της σχετικά με την έκδοση πρόσκλησης από την Coca-Cola HBC Finance B.V. για την εξαγορά τοις μετρητοίς υφιστάμενων ομολογιών αξίας 500.000.000 ευρώ, σταθερού επιτοκίου 4,375% και λήξεως 2011, εκδόσεως της Coca-Cola HBC Finance με την εγγύηση της εταιρείας και της Coca-Cola HBC Finance plc.

Ο σκοπός της πρόσκλησης ήταν η μείωση των δαπανών για τόκους και η βελτίωση του χρονοδιαγράμματος λήξης του δανεισμού του ομίλου, δηλ. της εταιρείας και των θυγατρικών που εμφανίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Produced by