14
ΔΕΚ

HOL: Απολογισμός αγοράς μετοχών


Στην ενημέρωση για τον απολογισμό αγοράς ιδίων μετοχών προχώρησε η Hellas On Line, σε συνέχεια της απόφασης της από 12/12/2008 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της για την αγορά ιδίων μετοχών.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 12/12/2008 έως και 12/12/2010, ημερομηνία λήξης ισχύος της ως άνω απόφασης, δεν προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών.
Produced by