14
ΔΕΚ

Kleemann: Μέχρι 31/12 η είσπραξη μερίσματος για τη χρήση του 2004


Μέχρι τις 31/12 μπορούν οι μέτοχοι της  Kleemann να εισπράτουν  το μέρισμα που αφορά στην εταιρική χρήση 2004, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη. Μετά την παραπάνω ημερομηνία τα μερίσματα που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.


Produced by