14
ΔΕΚ

Interfish: Μεταφορά της ημερομηνίας ισολογισμού μετασχηματισμού


Την μεταβολή της ημερομηνίας ισολογισμού μετασχηματισμού αποφάσισαν τα Δ.Σ. των ΣΕΛΟΝΤΑ και Interfish στην συνεδρίασή τους στις 13/12/2010.


Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι δυο εταιρείες αφού έλαβαν υπόψη ότι το χρονοδιάγραμμα της συγχώνευσης των δύο εταιρειών δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του 2010, αποφάσισαν να ορίσουν νέο ισολογισμό μετασχηματισμού για την συγχώνευση των δύο εταιρειών, αυτόν της 31.12.2010.
Produced by