14
ΔΕΚ

Lamda Development: Ολοκλήρωση συμφωνίας απόκτησης του 39,9% του Mediterranean Cosmos


Ολοκλήρωσε τη συμφωνία για την απόκτηση του 39,9% του Εμπορικού και Ψυχαγωγικού Κέντρου Mediterranean Cosmos στην Θεσσαλονίκη η LAMDA Development S.A., μέσω θυγατρικής της, μετά την έγκριση από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές.


Επίσης ολοκληρώθηκε η συμφωνία για την απόκτηση του 75% της εταιρείας διαχείρισης του κέντρου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με τη συμφωνία αυτή η LAMDA Development αποκτά το 100% της ιδιοκτησίας του Mediterranean Cosmos και τον πλήρη έλεγχο της διαχείρισης του εμπορικού κέντρου. Η κίνηση αυτή τοποθετείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας για την περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της στον κλάδο.

Το ύψος της επένδυσης για το αποκτηθέν ποσοστό 39,9% ανέρχεται στο ποσό των € 78 εκ. ενώ το τίμημα που καταβλήθηκε μετά από την αφαίρεση του τραπεζικού δανεισμού ανήλθε στο ποσό των € 38 εκ. περίπου.
Produced by