16
ΔΕΚ

ΕΛΠΕ: Σύσταση κοινοπραξίας με την Vegas Oil & Gas


Στη σύσταση κοινοπραξίας με την Vegas Oil & Gas προχώρησε η Ελληνικά Πετρέλαια. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, μετά τη διενέργεια διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, η ΕΛΠΕ αποφάσισε να μεταβιβάσει μέρος των δικαιωμάτων της έρευνας και παραγωγής στην περιοχή West Obayed στη Δυτική Έρημο της Αιγύπτου στην εταιρεία VEGAS OIL & GAS S.A. Οι δύο εταιρείες θα δημιουργήσουν κοινοπραξία (VEGAS 70% - ΕΛΠΕ 30%), τη διαχείριση της οποίας θα αναλάβει η VEGAS. Στα άμεσα σχέδια της κοινοπραξίας είναι η συνέχιση των ερευνητικών εργασιών στην περιοχή West Obayed με την εκτέλεση τουλάχιστον δύο ακόμη γεωτρήσεων μέχρι τον Ιούνιο του 2012.


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. τον Ιούνιο του 2007, απέκτησε από την κρατική εταιρεία της Αιγύπτου αποκλειστικά δικαιώματα έρευνας και παραγωγής στην περιοχή West Obayed, με την υποχρέωση εκτέλεσης μιας σειράς ερευνητικών εργασιών. Η ΕΛΠΕ έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις, με την εκτέλεση σεισμικών καταγραφών και δύο γεωτρήσεων, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα για την ύπαρξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή. Η ισχύουσα σύμβαση με το Αιγυπτιακό Δημόσιο προβλέπει σε περίπτωση παραγωγής υδρογονανθράκων την ανάκτηση των επενδύσεων από τα έσοδα των παραχθέντων και πωληθέντων υδρογονανθράκων.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. αποφάσισε την πώληση μέρους των δικαιωμάτων της στο πλαίσιο της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της για δημιουργία αξίας και στοχεύοντας στη διασπορά των τεχνικών και επενδυτικών κινδύνων.

Οι δύο εταιρείες συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους στην Αίγυπτο στον τομέα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, συνεργαζόμενες στην περιοχή του West Obayed. Δεδομένης της γνώσης της ΕΛΠΕ για την περιοχή και της πολύ έμπειρης επιχειρησιακής ομάδας που διαθέτει η VEGAS στη χώρα, με μια σειρά από πρόσφατες ανακαλύψεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στο ενεργητικό της, καθώς και της οικονομικής ευρωστίας των εταίρων, δημιουργείται μια αξιόπιστη κοινοπραξία που θα συνεχίσει με επιτυχίες την έρευνα στην περιοχή.

Η σχετική συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αιγυπτιακών αρχών.


Η VEGAS OIL & GAS S.A. ιδρύθηκε το 2003 και έκτοτε δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων. Στην Αίγυπτο διατηρεί δικαιώματα σε τρεις περιοχές στη Δυτική και Ανατολική Έρημο, που κέρδισε συμμετέχοντας σε ισάριθμους διεθνείς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς του Αιγυπτιακού Δημοσίου. Και στις τρεις περιοχές η VEGAS ως διαχειρίστρια πραγματοποίησε σημαντικές ανακαλύψεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στις κοινοπραξίες που έχει συστήσει συμμετέχουν επίσης οι εταιρείες Shell, GDF-Suez, TransGlobe, Circle Oil και Sea Dragon.
Produced by