16
ΔΕΚ

EFG Eurobank Εrgasias: Στις 10/1 η έκτακτη γ.σ. για συγχώνευση με την Δίας ΑΕΕΧ


Στις 10 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ., στην Αθήνα, στο "Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη" (αίθουσα "Ιωάννης Σ. Λάτσης"), Λεωφ. Αμαλίας 20 θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση της EFG Eurobank Εrgasias.


Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. με την εταιρεία "ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχωνεύσεως, περιλαμβανομένης αυξήσεως με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για άμεση εκποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση και απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.

2. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10 π.μ. στην Αθήνα, στο "Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη" ("αίθουσα "Ιωάννης Σ. Λάτσης"), Λεωφ. Αμαλίας 20, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Produced by