20
ΔΕΚ

«Πράσινο φως» για την αμκ


Πραγματοποιήθηκε σήμερα η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία ενέκρινε την εισήγηση της Διοίκησης για κεφαλαιακή ενίσχυση του Ομίλου και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, για λόγους μεγαλύτερης ευελιξίας, να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και να καθορίσει, τόσο το ακριβές ύψος, όσο και τους λοιπούς όρους της έκδοσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίων κατά 800 εκατομμύρια ευρώ υπέρ των παλαιών μετόχων και θα συνεδριάσει στις 3 Ιανουαρίου 2011 για να προσδιορίσει τους όρους και τη διαδικασία έκδοσης (αριθμό μετοχών, τιμή διάθεσης κλπ).

Με βάση το σχεδιασμό της Διοίκησης της Τράπεζας, εκτιμάται ότι η περίοδος εγγραφής των κοινών μετόχων θα έχει ολοκληρωθεί περί τα τέλη Ιανουαρίου 2011 και θα ακολουθήσει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο .

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης τη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών σε 0,30 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΚΝ 2190/1920, με σχηματισμό ειδικού αποθεματικού. Η μείωση αυτή είναι καθαρά τεχνικού χαρακτήρα και δεν έχει επίπτωση στα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας, ενώ δεν πρόκειται να εκδοθούν δωρεάν μετοχές.

Τέλος, η Συνέλευση ενέκρινε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι 250 εκατομμυρίων ευρώ με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων (δηλαδή υπέρ τρίτων). Η Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να επιλέξει τον ακριβή χρόνο και να καθορίσει τους λεπτομερείς όρους του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου πριν από την έκδοσή του. Διευκρινίζεται, ότι η τιμή μετατροπής των ομολογιών θα είναι υψηλότερη από τη μέση σταθμισμένη τιμή της μετοχής για διάστημα 30 ημερών πριν από την ημερομηνία της απόφασης για την έκδοσή τους.

Η επικείμενη ενίσχυση των κεφαλαίων κατά 800 εκατομμύρια ευρώ, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχ. Σάλλας , στόχο έχει την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας ενόψει του αυστηρότερου εποπτικού πλαισίου, αλλά και την ανταπόκρισή της στις αυξημένες προσδοκίες της επενδυτικής κοινότητας, την ενδυνάμωση της θέσης της Τράπεζας Πειραιώς, στο πλαίσιο των μακροοικονομικών συνθηκών της Ελλάδας, καθώς και την παροχή δυνατότητας στην Τράπεζα να επωφεληθεί ελκυστικών ευκαιριών οργανικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.

Η πραγματοποίηση της αύξησης κατά 800 εκατομμύρια ευρώ, θα ενισχύσει την κεφαλαιακή επάρκεια, με τον δείκτη Equity Tier I να διαμορφώνεται σε 9,5%, τον δείκτη Tier I στο 10,8% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 11,7% (+ 200 μονάδες βάσης pro forma με στοιχεία 30ης Σεπτεμβρίου 2010).

Η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, θεωρεί ότι η εμπιστοσύνη και η στήριξη των μετόχων της Τράπεζας, όπως εκφράστηκε και σήμερα με την ευρεία συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και την έγκριση των εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ενισχύει την απρόσκοπτη και δυναμική πορεία της Τράπεζας.

Μιχάλης Σάλλας: Μας περιμένει δύσκολο εξάμηνο

Μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, σήμερα το πρωί, ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχ. Σάλλας απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, λέγοντας μεταξύ άλλων:

Αν προσηλωθούμε στη βελτίωση των συνθηκών ανταγωνιστικότητας σαν χώρα και σαν λαός, μπορούμε να επιτύχουμε νωρίτερα απ΄ όσο νομίζουμε την έξοδο από την κρίση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τo 2011 θα είναι μία δύσκολη χρονιά για την οικονομία. Μας περιμένει ένα δύσκολο εξάμηνο, τόνισε χαρακτηριστικά, όμως με σκληρή δουλειά και εξωστρέφεια μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Ένας χαρακτηριστικός δείκτης που είναι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών δείχνει κάποια σημεία βελτίωσης, στον τομέα των εξαγωγών. Παράλληλα δημιουργούνται προϋποθέσεις σε κάποιους τομείς της οικονομίας που δείχνουν πως η χώρα έχει τις δυνατότητες να τα καταφέρει. Δεν είναι μόνον η πράσινη ανάπτυξη για την οποία το ενδιαφέρον από το εξωτερικό είναι καταγεγραμμένο. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις και για το real estate, για το οποίο αρχίζει να εμφανίζεται κάποιο επενδυτικό ενδιαφέρον και εκτιμούμε πως σε λίγους μήνες από τώρα, το ενδιαφέρον θα γίνει ακόμη πιο έντονο. Παράλληλα στον τουρισμό δημιουργούνται προϋποθέσεις βελτίωσης, μετά την μείωση του ΦΠΑ και τη συγκράτηση των τιμών.

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας στην Ελλάδα άντεξε την κρίση και είναι σαφές πως έχει περαιτέρω περιθώρια αντοχών. Αυτό δείχνει την υγεία των ελληνικών τραπεζών που δεν είχαν το είδος των προβλημάτων τα οποία αντιμετώπισαν ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα στο εξωτερικό, όπως τα τοξικά ομόλογα κλπ..

Σε ερώτηση για την πορεία των ελληνικών τραπεζών στις ξένες αγορές, ο κ. Σάλλας είπε ότι η εξωστρέφεια των ελληνικών τραπεζών είναι σήμερα σημαντικός παράγοντας πηγής εσόδων και υποστήριξης των αποτελεσμάτων τους και ότι ορθώς οι ελληνικές τράπεζες δεν υπέκυψαν στα «κελεύσματα» για υποχώρηση από τις θέσεις τους αυτές, όταν πριν από δύο χρόνια σχολιαζόταν αρνητικά αυτή η επέκταση. Οι αγορές στις οποίες έχουν επενδύσει οι ελληνικές τράπεζες, όπως η Τουρκία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία , η Αίγυπτος κ.α. ξεπερνούν ήδη την κρίση. Είκοσι χρόνια η Ελλάδα προσπαθεί να χτίσει στην οικονομία της μηχανισμούς εξωστρέφειας, για τη βελτίωση του ισοζυγίου των εξωτερικών της συναλλαγών και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα είναι μία σχετικά μικρή αγορά, μόνον η εξωστρέφεια μπορεί να μας δώσει την κρίσιμη μάζα για να διευρύνουμε τη βάση της οικονομίας. Αυτό είναι το κλειδί και το εργαλείο, είπε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχ. Σάλλας.

Τέλος σε ότι αφορά τα NPL’s, ο κ. Σάλλας είπε ότι δεν βλέπει να υπάρχει βελτίωση στο πρώτο εξάμηνο, θεωρεί όμως ότι, για το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας, διαφαίνεται πως θα υπάρξει βελτίωση από το τέλος του 2011.

Produced by