20
ΔΕΚ

Groupama Φοίνιξ: Μηδένισε τη συμμετοχή της στην Ιπποτούρ


Η Groupama Φοίνιξ μηδένισε τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Ιπποτούρ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις 15.12.2010 μεταβιβαστήκαν 3.780.752 μετοχές της Ιπποτουρ ΑΕ από τον μέτοχο Groupama Φοίνιξ ΑΕΒΕ στην μέτοχο Α. Τερζή. Ο αριθμός των μετοχών αντιπροσωπεύει το 21,12% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Μετά την πιο πάνω μεταβίβαση το ποσοστό μετοχών που κατέχει η Α. Τερζή ανέρχεται σε 74,75% από 53,63% και της Groupama Φοίνιξ ΑΕ από 21,12% σε 0%.

Produced by