20
ΔΕΚ

Ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς για τα δίκτυα της ΔΕΗ


Στο μοντέλο του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς κατέληξε το ΥΠΕΚΑ για το διαχωρισμό των δικτύων της ΔΕΗ, στο πλαίσιο εναρμόνισης της χώρας με το τρίτο ενεργειακό πακέτο.

Το μοντέλο συνίσταται στη δημιουργία θυγατρικών για τη μεταφορά και τη διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος και προκρίθηκε από τα άλλα δυο που προβλέπουν πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των δικτύων το ένα και ισχυρότερο διαχειριστή το άλλο.

Τη λύση αυτή προτιμούσε και η ΔΕΗ, αλλά και η ΓΕΝΟΠ, εφόσον δεν θιγούν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων.

Ακολουθώντας αυτή τη λύση το προσωπικό της γενικής διεύθυνσης μεταφοράς της ΔΕΗ και τα πάγια θα μεταφερθούν στην υπάρχουσα θυγατρική ΔΕΗ Τηλεπικοινωνίες


Αξίζει να σημειωθεί ότι η τρόικα είχε εκδηλώσει προτίμηση στο μοντέλο του πλήρους διαχωρισμού των δικτύων από την ΔΕΗ, αλλά όπως είχε ειπωθεί κατά την τελευταία της επίσκεψη στα μέσα Οκτωβρίου, η τελική επιλογή ήταν του Υπουργείου. 


Α.Α.
Produced by