20
ΔΕΚ

ΜΡΒ: Στις 22/12 η διαπραγμάτευση των 123.830.701 νέων μετοχών


Την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 123.830.701 νέων μετοχών της Marfin Popular Bank Public που προέκυψαν τελικώς από τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος με μορφή μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών.


Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Κατόπιν τούτου, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται πλέον σε €829.884.926,80 διαιρεμένο σε 976.335.208 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,85 ευρώ.


Produced by