21
ΔΕΚ

ΕΛΒΑΛ: Έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 15 εκατ. ευρώ


 Την υπογραφή σύμβασης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 15 εκατ. ευρώ με τις τράπεζες EFG Eurobank Ergasias AE και Eurobank EFG Cyprus LTD ανακοίνωσε η ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου ΑΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δάνειο είναι διετούς διάρκειας και εκδίδεται στο πλαίσιο του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920 δυνάμει της από 16 Ιουνίου 2010 αποφάσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης. Το παραπάνω δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας.

Produced by