21
ΔΕΚ

ΔΙΧΘ: Έγκριση συγχώνευσης με εταιρία Πάρκο Πέρδικα ΙΙ


 Εγκρίθηκε, με απόφαση του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η συγχώνευση των εταιριών Ανώνυμος Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής & Εκμετάλλευσης Ιχθυοκαλλιεργειών και Πάρκο Πέρδικα ΙΙ - Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕ με απορρόφηση της δεύτερης εταιρίας από τη πρώτη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με δεδομένο ότι η Ανώνυμος Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής & Εκμετάλλευσης Ιχθυοκαλλιεργειών κατείχε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Πάρκο Πέρδικα ΙΙ - Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕ, δεν προκαλείται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ, κατά την ολοκλήρωση των ως άνω συγχωνεύσεων και επομένως δεν υπάρχει σχέση ανταλλαγής μεταξύ των μετόχων.

Produced by