21
ΔΕΚ

Τιτάν: Συμμετοχή στην ΑΜΚ της δημόσιας κυπριακής εταιρίας ΕΔΥΒΕΜ


Η ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν ανακοίνωσε ότι στις 20/12/2010 ο Δ. Παπαλεξόπουλος και η Α. Παπαλεξοπούλου - Μπενοπούλου, αμφότεροι εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της εταιρίας, εισέφεραν 269.100 κοινές μετοχές της εταιρίας έκαστος, με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση, συμμετέχοντας στην αύξηση κεφαλαίου της δημόσιας κυπριακής εταιρίας ΕΔΥΒΕΜ Ελληνικά Δομικά Υλικά Βιομηχανική Εμπορική Μεταφορική Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ, στην οποία είναι ήδη μέτοχοι.

Produced by