22
ΔΕΚ

ΔΕΗ: Εγκρίνει η Κομισιόν τη σύσταση κοινής εταιρείας με την Urbaser


Θετική γνωμοδότηση εξέδωσε η  Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την σύσταση κοινής εταιρείας από την ΔΕΗ Α.Ε. και την Ισπανική εταιρεία Urbaser S.A. 

Η κοινή εταιρεία θα έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, την εκτέλεση έργων και την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών που σχετίζονται με :

- τη διαχείριση αποβλήτων,

- την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη διαχείριση αποβλήτων, και

- την επεξεργασία αστικών και βιομηχανικών υδατικών αποβλήτων, εντός της Ελληνικής επικράτειας.


Produced by