22
ΔΕΚ

S&B: Πρόσθετοι φόροι ύψους 233.000 ευρώ για τη χρήση 2009


Την ολοκλήρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου της για τη χρήση 2009 ανακοίνωσε η εταιρία S&B Βιομηχανικά Ορυκτά. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, από τον έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι 233 χιλ. ευρώ εκ των οποίων ποσό 64 χιλ. ευρώ βαρύνει τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης, το δε υπόλοιπο καλύπτεται από πρόβλεψη σχηματισθείσα στη συγκεκριμένη χρήση.
Produced by