23
ΔΕΚ

ΕΛΤΟΝ: Παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής στη Βουλγαρία


Την παροχή εγγυήσεως υπέρ της θυγατρικής εταιρίας στη Βουλγαρία Elton Corporation ltd, αποφάσισε η Έλτον Διεθνούς Εμπορίου ΑΕΒΕ, για το ποσό των 500.000 ευρώ. 

Σύμφωνα με  σχετική ανακοίνωση, σκοπός είναι η χορήγηση πίστωσης κεφαλαίου κίνησης από τη EFG Eurobank Ergasias AE δυνάμει σύμβασης που θα συνάψει η θυγατρική εταιρία.
Produced by