23
ΔΕΚ

ΔΕΗ: Σύσταση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου


Τη σύσταση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) αποφάσισε, μεταξύ άλλων, το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΕ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ΔΣ της ΔΕΗ έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

- τη σύσταση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ), υπαγόμενης απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο και εποπτευομένης από την Επιτροπή Ελέγχου, με αποστολή την ενιαία ελεγκτική κάλυψη του συνόλου των επιχειρησιακών κινδύνων της εταιρίας,

- την ενσωμάτωση στη ΔΕΕ όλων των αρμοδιοτήτων του Κλιμακίου Εσωτερικού Ελέγχου (ΚΕΕ), καθώς και των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικού και Διοικητικού Ελέγχου (ΔΟΔΕ), πλην των αντικειμένων της ΔΟΔΕ, τα οποία αφορούν σε λειτουργικούς ελέγχους (προληπτικοί κατασταλτικοί έλεγχοι συμβάσεων και πληρωμών),

- την επιλογή του κ. E. Εξακουστίδη ως διευθυντή της ΔΕΕ.

Produced by