24
ΔΕΚ

ΕΛΤΡΑΚ: Σε ΑΜΚ η ΕΛΤΡΕΚΚΑ, κατά € 4 εκατ.


Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας  ΕΛΤΡΕΚΚΑ, κατά € 4 εκατ., με καταβολή μετρητών, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας σε κεφάλαια κίνησης αποφάσισε η γενική συνέλευση.

Η εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί πλήρως με ισόποσες καταβολές από τις μετόχους AUTOHELLAS ΑΤΕΕ και ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
Produced by