24
ΔΕΚ

ΕΤΕΜ: Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα


Τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα γνωστοποίησε η  ETEM Α.E.,  μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Παρασκευής, 24 Δεκεμβρίου 2010.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση το Δ.Σ. έχει συγκροτηθεί ως εξής:

1. Μάρκος Καλλέργης, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
2. Δημήτριος Παυλάκης, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
3. Γεώργιος Μεντζελόπουλος, εκτελεστικό μέλος
4. Ανδρέας Κυριαζής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Ανδρέας Κοντόπουλος, εκτελεστικό μέλος
6. Ιωάννης Οικονόμου, εκτελεστικό μέλος
7. Νικόλαος Γαλέτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Χαράλαμπος Παπανικολάου, μη εκτελεστικό μέλος
Produced by