24
ΔΕΚ

Atos Origin και Siemens: Ανακοίνωσαν πιθανή παγκόσμια στρατηγική συνεργασία


Η Atos Origin και Siemens ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε μια παγκόσμια στρατηγική συνεργασία.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Atos Origin θα προχωρήσει στην εξαγορά της Siemens IT Solutions and Services έναντι 850 εκατ. ευρώ συνολικά, δημιουργώντας έτσι έναν «Ευρωπαίο Πρωταθλητή» στον τομέα της Πληροφορικής.

Όπως επισημαίνει η Siemens με ανακοίνωση που εξέδωσε στην Αθήνα, για μια περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών θα είναι βιώσιμος μέτοχος της Atos Origin με μερίδιο 15%.

Η συναλλαγή θα δημιουργήσει μια κορυφαία εταιρεία υπηρεσιών πληροφορικής με pro forma έσοδα ύψους 8,7 δισ.ευρώ για το 2010 και 78.500 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Siemens και η Atos Origin υπέγραψαν επταετές συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών "outsourcing", αξίας 5,5 δισ.ευρώ, σύμφωνα με το οποίο η Atos Origin θα παράσχει στη Siemens υπηρεσίες ενοποίησης συστημάτων και "managed services". Η νέα εταιρεία, η οποία θα διαχειρίζεται τη μεγαλύτερη πλατφόρμα "managed services" στην Ευρώπη, θα είναι μοναδικά τοποθετημένη ώστε να προσφέρει υπηρεσίες "cloud computing" και κορυφαίες λύσεις ενοποίησης συστημάτων, καθώς και να ενισχύσει σημαντικά τις δραστηριότητες της στον κλάδο των ηλεκτρονικών πληρωμών και συναλλαγών.

Σε αντάλλαγμα για την πώληση της Siemens IT Solutions and Services, η Siemens θα λάβει περίπου 12,5 εκατομμύρια από τις νέες μετοχές που θα εκδώσει η Atos Origin, η αξία των οποίων ανέρχεται στα 414 εκατ.ευρώ με βάση την τρέχουσα αποτίμηση, ένα πενταετές μετατρέψιμο ομόλογο αξίας 250 εκατ.ευρώ και μετρητά ύψους 186 εκατ.ευρώ.

Η ανάπτυξη των εσόδων της νέας εταιρείας αναμένεται να είναι ανάλογη με το μέσο όρο ανάπτυξης της αγοράς για το 2011, με το περιθώριο λειτουργικών κερδών να ανέρχεται στο 6%. Τα έσοδα της νέας εταιρείας αναμένεται να ανέλθουν 9 δισ.ευρώ. και 10 δισ.ευρώ., με το περιθώριο λειτουργικών κερδών να ανέρχεται στο 7% με 8% έως το 2013.

Η Siemens θα υποστηρίξει την Atos Origin προκειμένου η Siemens IT Solutions and Services να ενσωματωθεί στο νέο σχήμα. Σημειώνεται ότι η Siemens IT Solutions and Services προχώρησε σε αναδιοργάνωση πριν τη διαδικασία εξαγοράς, με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικών συνεργιών στο άμεσο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, προβλέπεται ότι το ανθρώπινο δυναμικό της Siemens IT Solutions and Services σε όλο τον κόσμο θα μειωθεί κατά 1.750 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 650 ατόμων στη Γερμανία, που απασχολούνται κυρίως σε έμμεσες δραστηριότητες της εταιρείας, όπως γενικές και διοικητικές υπηρεσίες.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Ιούλιο του 2011, έπειτα από διαβούλευση με το σωματείο εργαζομένων της Atos Origin, την έγκριση των Αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα ανταγωνισμού, καθώς και την έγκριση των μετόχων της Atos Origin, οι οποίοι θα συζητήσουν το θέμα στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έχει προγραμματιστεί για το τέλος Ιουνίου του 2011. Πέρα από αυτή τη συναλλαγή, η Atos Origin και η Siemens θα υπογράψουν μια επταετή συμφωνία παροχής υπηρεσιών για τη διαχείριση των πληροφοριακών υποδομών και των εφαρμογών της Siemens σε όλο τον κόσμο. Η αξία της συμφωνίας ανέρχεται στα 5,5 δισ. ευρώ

Produced by