27
ΔΕΚ

Μινωικές: Αγορές μετοχών από Grimaldi Compagnia


Στην αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών, συνολικής αξίας 2.960 ευρώ και 6.500 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 19.539 ευρώ, προέβη στις 22/12 και 23/12 η Grimaldi, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Emanuele G. Grimaldi.
Produced by