27
ΔΕΚ

Eurodrip: Στις 29/12 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των νέων μετοχών


 Την Τετάρτη 29/12/2010 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 228.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας Eurodrip ΑΒΕΓΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι μετοχές προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 136.800 ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από τα μέλη του ΔΣ, τα στελέχη και το προσωπικό της εταιρίας, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε δεκαεπτά (17) άτομα, σε τιμή διάθεσης μετοχής 0,60 ευρώ.

Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί άμεση τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το ΔΣ της εταιρίας την 2/12/2010 και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. στις 10/12/2010. Το ΔΣ του ΧΑ κατά την συνεδρίασή του, στις 23ης Δεκεμβρίου 2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 228.000 νέων κοινών μετοχών της εταιρίας.

Με απόφαση του ΔΣ της εταιρίας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ την 29/12/2010. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας στο ΧΑ, θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑ και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ).

Produced by