27
ΔΕΚ

Attica Bank: Στις 28/1 η έκτακτη γ.σ.


Στις 28/1/2010 θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση της Attica Bank. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:


1) Εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ν.3723/2008 Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

2) Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών καλούνται σε:

α) Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11/02/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στην Αθήνα στην αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Attica Bank .
β) Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25/02/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στην Αθήνα στην αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Attica Bank

Produced by