27
ΔΕΚ

Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος: Ανανέωση συμβάσεων ειδικής διαπραγμάτευσης


Ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. με την από 23.12.2010 απόφασή του την ανανέωση της χρονικής διάρκειας της ιδιότητας της εταιρίας Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ως Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εισηγμένων εταιριών:

"ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.", "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε.", "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.", "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.", "ΓΕΚ Α.Ε.", "ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε." μέχρι την 02.01.2012 και "ΟΤΕ Α.Ε.", "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", "ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.", "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.", "ΔΕΗ Α.Ε.", "ΟΠΑΠ Α.Ε.", "COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε.", "EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε." μέχρι την 09.01.2012.

Produced by