28
ΔΕΚ

Ατλάντικ: Πώληση συμμετοχής στην θυγατρική ΚΥΨΕΛΗ Α.Ε.


Την πώληση του ποσοστού συμμετοχής της στη θυγατρική εταιρεία ΚΥΨΕΛΗ Α.Ε., ανακοίνωσε η εταιρεία Ατλάντικ Σούπερ Μάρκετ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε. στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης που έχει εξαγγείλει και της προσπάθειας μείωσης του λειτουργικού της κόστους ανακοινώνει την πώληση του ποσοστού συμμετοχής της στη θυγατρική εταιρεία ΚΥΨΕΛΗ Α.Ε., ήτοι 53% (ή 31.800 μετοχές) στους μετόχους της εν λόγω θυγατρικής, ήτοι στην εταιρεία ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΟΥΚΑΣ Α.Ε. 9.300 μετοχές ή ποσοστό 15,50% και στην ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 22.500 μετοχές ή 37,50%.
 
Η ως άνω πώληση πραγματοποιήθηκε στην ονομαστική αξία της συμμετοχής ήτοι €1,10 ανά μετοχή και το τίμημα ανήλθε συνολικά σε €34.980, το οποίο καταβλήθηκε τοις μετρητοίς. Σημειώνεται ότι η ΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. το 2009 είχε καταγράψει κύκλο εργασιών ύψους €60.000. ενώ το 2010 έχει μηδενικό κύκλο εργασιών και κατά συνέπεια έχει αμελητέα συμμετοχή στα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της ΑΤΛΑΝΤΙΚ.
Διευκρινίζεται ότι η ΑΤΛΑΝΤΙΚ παραμένει ως συνεργαζόμενη εταιρεία στην ΚΥΨΕΛΗ ΑΕ.
Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό αμελλητί για οποιαδήποτε εξέλιξη.


Produced by