28
ΔΕΚ

ΔΕΗ: Συμμετέχει στο εθελοντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα "GreenBuilding"


Στο εθελοντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και πιστοποίησης κτιρίων, με το διακριτικό τίτλο "GreenBuilding"συμμετέχει ως μέλλος η ΔΕΗ ΑΕ, συμβάλλοντας ενεργά στις ευρωπαϊκές και εθνικές πρωτοβουλίες, για την προώθηση της αποδοτικής χρήσης και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύοντας στην προώθηση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια του τριτογενή τομέα στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος "GreenBuilding", η ΔΕΗ ΑΕ αναλαμβάνει εθελοντικά την υλοποίηση ενεργειακών παρεμβάσεων σε δύο ιδιόκτητα κτίρια εμπορικής χρήσης, με στόχο τη σημαντική μείωση της ενεργειακής τους κατανάλωσης σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος.

Produced by