28
ΔΕΚ

F.G. Europe: Αγορά 2.300.000 μετοχών απο την Silaner Investments


Στην αγορά 2.300.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της F.G. Europe A.E., συνολικής αξίας 1.176.050,56 ευρώ προχώρησε στις 27/12/2010 η Silaner Investments.
Produced by