29
ΔΕΚ

Τεχνική Ολυμπιακή: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση εταιρειών από θυγατρική


Την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση εταιρειών από την θυγατρική μας εταιρεία ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε., ανακοίνωσε η Τεχνική Ολυμπιακή.

Ειδικότερα η ανακοίνωση της εισηγμένης, αναφέρει:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.", σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 1 ν. 3340/2005 και 2 της υπ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασμό με την ενότητα 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύουν, ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες συγχώνευσης με απορρόφηση από την θυγατρική μας εταιρεία ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν. 2190/1920 και Ν. 1297/1972, όπως ισχύουν:
των παρακάτω θυγατρικών της εταιρειών Ομίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ :
- ΔΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.- ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.- ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.
Μετά τις ως άνω συγχωνεύσεις το ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. στην θυγατρική ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ανέρχεται σε 97,20%.
Produced by