29
ΔΕΚ

Nel Lines: Στο 11,67% ανήλθε το ποσοστό του κ. Βεντούρη


 Σε πώληση 1.634.188 μετοχών, έκδοσης της Ναυτιλιακής Εταιρίας Λέσβου ΑΕ (ΝΕΛ ΑΕ), που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 11,51% του υφισταμένου κεφαλαίου της εταιρίας, προς τον κ. Απόστολο Κων. Βεντούρη, προχώρησε η εταιρία MF Global UK Limited.

Ως επακόλουθο της προαναφερόμενης πράξης, το ποσοστό συμμετοχής της MF Global UK Limited στο σημερινό μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Ναυτιλιακής Εταιρίας Λέσβου ΑΕ κατήλθε του 3% και μηδενίστηκε, ενώ το ποσοστό του κ. Απόστολου Κων. Βεντούρη στο σημερινό μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Ναυτιλιακής Εταιρίας Λέσβου ΑΕ ανήλθε από 0,16% στο 11,67%.

Διευκρινίζεται ότι στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, επί τη βάσει του οποίου προσδιορίζονται τα ανωτέρω ποσοστά, δεν συμπεριλαμβάνεται αυτό της αυξήσεως, που αποφασίστηκε από τη Β' επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 27 Ιουλίου 2010, με καταβολή μετρητών και καλύφθηκε ήδη.

Τα εκτεθέντα, δηλαδή, ποσοστά του κ. Απόστολου Κων. Βεντούρη υπολογίζονται επί των μετοχών που αποτελούν σήμερα αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο , μη συνυπολογιζομένων των νέων μετοχών, που θα εκδοθούν, λόγω της αύξησης.

Produced by