30
ΔΕΚ

Αττικές Εκδόσεις: Χωρίς δικαίωμα ψήφου η Global Publishing Systems


 Την αποχώρηση της εταιρίας Global Publishing Systems Holding Sarl από το μετοχικό κεφάλαιο των Αττικών Εκδόσεων ανακοίνωσε η τελευταία καθώς όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της, η Global Publishing Systems Holding Sarl (Global), δεν κατέχει πλέον κανένα δικαίωμα ψήφου, άμεσα ή έμμεσα, στην εταιρεία, καθώς στις 27/12/2010 μεταβίβασε 2.641.510 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι η μεταβίβαση έγινε στα πλαίσια λύσης και εκκαθάρισης της Global και το σύνολο των ως άνω μετοχών μεταβιβάστηκε στην μοναδική μέτοχο της Global, εταιρεία με την επωνυμία Capital Publications Investments S.A. Η εταιρεία Capital Publications Investments S.A.(Capital), στις 27/12/2010 απέκτησε 2.641.510 κοινές ονομαστικές μετοχές των Αττικών Εκδόσεων και αύξησε τον αριθμό άμεσων δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία ως εξής: Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου προ μεταβολής: Αμεσα 216.487. Έμμεσα 2.641.510 Σύνολο 2.857.997 Ποσοστό 18,68 %. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου μετά τη μεταβολή: Αμεσα 2.857.997 Έμμεσα: 0 Σύνολο 2.857.997 Ποσοστό 18,68 %.

Η ίδια εταιρεία Capital Publications Investments S.A, (Capital), δεν κατέχει πλέον κανένα δικαίωμα ψήφου, άμεσα ή έμμεσα, στην Εταιρεία, καθώς στις 27/12/2010 μεταβίβασε 2.857.997 κοινές ονομαστικές μετοχές των Αττικών Εκδόσεων. Διευκρινίζεται ότι η μεταβίβαση έγινε στα πλαίσια λύσης και εκκαθάρισης της Capital και το σύνολο των ως άνω μετοχών μεταβιβάστηκε στην μοναδική μέτοχο της Capital, εταιρεία Palladion Services (Overseas) Limited.

Επίσης ότι η εταιρεία Palladion Services (Overseas) Limited (Palladion), στις 27/12/2010 απέκτησε 2.867.997 κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα άμεσα δικαιώματα ψήφου ως εξής: Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου προ μεταβολής: Αμεσα : 0 Έμμεσα : 2.857.997 Σύνολο: 2.857.997 Ποσοστό: 18,68 %. Διευκρινίζεται ότι οι 2.857.997 μετοχές αποκτήθηκαν στα πλαίσια λύσης και εκκαθάρισης της Capital και μεταβιβάστηκαν στην Palladion, μοναδική μέτοχο της Capital.

Produced by