30
ΔΕΚ

ΑΕΓΕΚ: Νέα συγκρότησή του Διοικητικού της Συμβουλίου


Τη νέα συγκρότησή του Διοικητικού της Συμβουλίου σε σώμα γνωστοποίησε η κατασκευαστική εταιρία ΑΕΓΕΚ. Η εκ νέου συγκρότησή του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα έως τη λήξη της θητείας του, δηλαδή έως την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2012, είναι η ακόλουθη:

Σωτήριος Γαβριήλ Πρόεδρος /Μη Εκτελεστικό Mέλος

Αθανάσιος Ευμορφόπουλος Αντιπρόεδρος /Εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ Σίμας Αντιπρόεδρος /Εκτελεστικό Μέλος

Χαρίτων-Ιπποκράτης Διονυσάτος Διευθύνων Σύμβουλος/ Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Τσιτσιλώνης Εκτελεστικό Μέλος

Θεόδωρος Μέγγουλης Εκτελεστικό Μέλος

Ευάγγελος Γαρμπής Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ Κοράλλης Μη Εκτελεστικό Μέλος

Απόστολος Γεωργιάδης Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Βασίλειος Γκουρογιάννης Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Παπανδρέου Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Τέλος την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, με την υπογραφή τους και την εταιρική σφραγίδα, ο Χαρίτος Διονυσάτος, Δ/νων Σύμβουλος, και ο Ιωάννης Τσιτσιλώνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προς υποστήριξη και αναπλήρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου κατά την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων του.

Produced by