30
ΔΕΚ

Χαλκόρ: ΑΜΚ της θυγατρικής Sofia Med SA κατά 25 εκατ. ευρώ


Την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής Sofia Med SA κατά 25 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Χαλκόρ ΑΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσης χρηματικής οφειλής της θυγατρικής προς τη Χαλκόρ, με στόχο τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσής της.

Produced by