30
ΔΕΚ

F.G. Europe: Εξαγορά ενεργειακής εταιρίας από τη θυγατρική RF Energy ΑΕ


Στην εξαγορά της Αιολικής Αδέρες από τη Βιοσάρ Ενεργειακή ΑΕ προχώρησε η κατά 37,5% θυγατρική της F.G. Europe ΑΕ, RF Energy.
 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Αιολική Αδέρες έχει στην κάτοχή της τρία πλήρως αδειοδοτημένα αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 33 MW.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής των εν λόγω τριών αιολικών πάρκων, η οποία θα πραγματοποιηθεί, εντός του 2011, η RF Energy AE θα έχει σε λειτουργία 58 MW εγκατεστημένη ισχύς από αιολικά πάρκα και 3,615 MW εγκατεστημένη ισχύ από υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Produced by